Titi Leather Crafting
Népi és modern művészet bőrből
Titi Leather Crafting
Népi és modern művészet bőrből

Hogyan találsz meg?


Bartyik Kata bőrművész

kapcsolat (kukac) titileather (pont) com

Ha nincs kedved levéllel bajlódni, kérdezz, írj nekem itt, egyszerűen!

Az űrlapot sikeresen elküldted!

GYIK

Minden legalább kétszer felmerülő kérdést felteszek ide, így a lista folyamatosan frissülni fog. Kérdezz te is!

 NAIH szám: 85300/2015.

Általános szerződési feltételek (ÁSZF) és jognyilatkozat

Általános szerződési feltételek és adatvédelmi jognyilatkozat

A titileather.com, titileather.hu, 21nap.hu, www.facebook.com/titileather, www.facebook.com/titileather21 weboldalon,  leadott megrendelés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, mely fizetési kötelezettséggel jár, és amelyre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. és 6. §-ában foglaltak az irányadóak. A szerződés a távollevők között kötött szerződésekről szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet alapján születik meg. Nem egyedi megrendelés esetén, ennek értelmében az elektronikus úton leadott megrendelések esetében a megrendelő 14 napon belül indoklás nélkül állhat el a szerződéstől.

Elállási szándékodat a megrendeléstől számított 14 napon belül e-mailben jelezheted (kapcsolat[kukac]titileather.com). 

Külön felhívom figyelmedet, hogy egyedi megrendelés esetén a fent említett jogszabály alapján nem élhetsz elállási szándékoddal. A szerződést a megrendelő űrlap kitöltésével és elküldésével Bartyik Katával kötöd (1148 Bp, Angol u. 47.) 

Egyéb tájékoztatás:

Felhasználó a megnevezett honlapok bármely oldalának olvasásával tudomásul veszi és hozzájárul ahhoz, hogy Bartyik Kata (továbbiakban: a honlap üzemeltetője) szellemi termékét böngészi, olvassa, és kizárólag saját személyes tájékozódás és információszerzés céljára fordítja. A honlap üzemeltetője nem járul hozzá a honlapon közzétett tartalmak üzleti célú felhasználásához. Ahhoz sem járul hozzá, hogy bármilyen formában, átdolgozva használja fel bárki. A honlap látogatói egyúttal alávetik magukat a magyar szerzői jogi szabályozásnak, valamint annak a magyar bíróság illetékességének is, aki a honlap üzemeltetőinek székhelye szerint hatáskörrel rendelkezik. Amennyiben tartalmat szeretne a felhasználó megjeleníteni, azt a honlap üzemeltetőjétől kapott írásos engedélye után teheti csak meg. (Kérvényét itt nyújthatja be: kapcsolat[kukac]titileather.com)

A honlap üzemeltetője mindig betartja az egyenlő bánásmódra vonatkozó jogi előírásokat, mindazonáltal fenntartja magának a jogot, hogy pénzügyi, üzleti, konkurenciavédelmi okokból ne nyújtson szolgáltatást egyes érdeklődőknek, s erről az illetőt tájékoztatja, megrendelésére nem állít ki díjbekérőt, illetve a már befizetett pénzét visszautalja.

JOGELLENES HASZNÁLATÉRT JÁRÓ KÖTBÉR: A honlapon található anyagok, képek,videók, bejegyzések stb teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. A honlapon található anyagokból tartalmat, képet vagy szöveget másolni csak és kizárólag a szerző, alkotó Bartyik Kata írásos engedélyével lehetséges. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok alapján – az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – jogi eljárás megindítását kezdeményezem, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíját is felszámítom. Ennek díja 50.000 HUF/nap/kép, mondat. Ezt kiszámlázom a jogtalan felhasználónak akkor, ha a honlapomon megjelenített tartalmat azonos vagy hasonló formában megtalálom egy harmadik fél honlapján, a nyomtatott sajtóban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más formában.

A honlap felhasználója kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az általa bárhol nyilvánosságra hozott cikk, bejegyzés, poszt, komment, hang- vagy videófelvétel, nyilvános előadás tartalmazza a jogellenes módon átvett anyagaimat, akkor azért 50.000 HUF/nap/kép, mondat kötbért fizet a honlap tulajdonosának. Felhasználó kifejezetten hozzájárul és elfogadja ezt a kötbér megállapodást jelen honlap szövegének átvételével.


Amennyiben tudomásomra jut a jogellenes használat ténye, úgy nem közvetlenül a jogsértőhöz, hanem a jogsértő költségére közjegyzőhöz fordulok, hogy közokiratban tanúsítsa a jogellenes másolás tényét. A közokiratban hitelesített dátumtól fogva minden nap kiszámlázom a jogsértőnek a kötbért, és ezzel egy időben ügyvédhez fordulok.

A Titi Leather Crafting (titileather.com, titileather.hu, www.21nap.hu,  www.facebook.com/titileather, www.facebook.com/titileather21) összes blogbejegyzése, képe, összes ingyenes tanulmánya és hírlevele, valamint fizetős termékeinek minden eleme szerzői jogi védelem alatt áll (1999. évi LXXVI. tv. alapján) és Bartyik Kata jogtulajdonát képezi. Minden a honlapon található tartalom másolása, felhasználása, átdolgozása, sokszorosítása, nyilvánossá tétele, terjesztése, eltorzítása és megcsonkítása, a bemutatott Titi Leather kézműves termékek technikai elemeinek, motívumatinak másolása tilos, ide értve, de nem kizárólag a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is. Jogi következményekkel jár ezen tilalom megszegése.


A honlap teljes tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Abból tartalmat, képet vagy szöveget másolni csak és kizárólag a szerző, Bartyik Kata írásos engedélyével lehet. Ellenkező esetben a hatályos jogszabályok alapján – az 1999. évi LXXV. törvény, valamint a 2012. évi C. törvény 385.§ – jogi eljárás megindítását kezdeményezzük, továbbá a jogosulatlan felhasználás napidíja is felszámolásra kerül. Ennek díja 50.000 HUF/nap/kép, mondat. Ezt kiszámlázom a jogtalan felhasználónak akkor, ha a honlapomon megjelenített tartalmat azonos vagy hasonló formában megtalálom egy harmadik fél honlapján, a nyomtatott sajtóban, nyilvános előadáson, vagy bármilyen más formában.

NAIH szám: NAIH-85300/2015.

Adatvédelem

Bartyik Kata (a továbbiakban: Üzemeltető, 1148 Budapest, Angol u. 47., NAIH szám: NAIH-85300/2015 adószám: 79729141-1-42) mint adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

A jelen Szabályzat célja, hogy az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatások minden területén, minden egyén (továbbiakban: Felhasználó) számára, tekintet nélkül nemzetiségére vagy lakóhelyére, biztosítva legyen, hogy jogait és alapvető szabadságjogait, különösen a magánélethez való jogát tiszteletben tartsák a személyes adatainak gépi feldolgozása során (adatvédelem).


Üzemeltető tiszteletben tartja a Honlap Felhasználóinak személyhez fűződő jogait; a rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal és nemzetközi ajánlásokkal összhangban, a jelen adatkezelési nyilatkozatnak megfelelően kezeli.
Felhasználó a Honlap használatával elfogadja az alábbiakat, és hozzájárul az alábbiakban meghatározott adatkezelésekhez.


1. Adatkezelés célja:

Üzemeltető a Felhasználó által megadott adatokat kizárólag a szerződés teljesítése, megrendelt termékek kiszállítása, hírlevél küldése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja.


2. Adatkezelés jogalapja:

Az Üzemeltető általi adatkezelésekre az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv) 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint a Felhasználók önkéntes hozzájárulása alapján, valamint az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján kerül sor. A hozzájárulást a Felhasználó az egyes adatkezelések tekintetében a Honlap használatával, a regisztrációval, illetve a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg.

3. Adatkezelő megnevezése


Név: Bartyik Kata
Székhely: 1148 Bp Angol u. 47.
Levelezési cím: 1148 Bp Angol u. 47.
E-mail cím: kapcsolat@titileather.com
Telefonszám: +36-70-650-2709


4. Adatkezelés időtartama:


4.1 A regisztrációs folyamat során megadott személyes adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A törlést követően a felhasználói adatok azonnal eltávolításra kerülnek az Üzemeltető rendszerből. 


4.2 Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését, valamint a honlapon történő regisztráció során vagy egyéb módon adott további hozzájárulások alapján történő adatkezeléseket.

5. Kezelt adatok köre


5.1. Technikai adatok: A Honlap böngészése során technikai információk kerülnek rögzítésre (például log fájlok formájában, melyek tartalmazzák a felhasználó IP címét, az időpontot, a meglátogatott oldal URL-jét). Ezen adatok naplózását a rendszer folyamatosan végzi, de összekapcsolás nem történik regisztráció során vagy a felhasználás során megadott adatokkal. Ezen módon nyert adatokhoz csak az Üzemeltető fér hozzá. A fenti információkat az Üzemeltető kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, valamint statisztikai célokra használja fel.

5.2. Regisztráció: A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:
– név
– saját e-mail cím

Az adatok megadását követően Üzemeltető e-mailben értesíti Felhasználót a regisztráció sikerességéről.


Felhasználó ezt követően nem kötelező jelleggel további adatokat adhat meg, amennyiben az az Üzemeltető által nyújtott szolgáltatás teljesítéséhez, elősegítéséhez szükséges.

5.3.Cookie
A Honlap látogatóinak számítógépét a rendszer egy ún. cookie-val azonosítja. Ahhoz, hogy az Üzemeltető Honlapján minden tartalom megtekinthető legyen, a Felhasználó részéről cookie-k engedélyezésére van szükség. Ennek megfelelően a Honlap egyes részeinek letöltésekor cookie-k kerülnek elhelyezésre a Felhasználó számítógépén, melyek a Honlap egyes funkcióinak működéséhez szükségesek.

A cookie-k olyan kisméretű szövegfájlok, melyeket a számítógép és a böngésző elment. Ennek megtörténtéről a Felhasználó az Üzemeltetőtől nem kap további értesítést. 

Az Üzemeltető kétféle cookie-t használ:
– Átmeneti (session) cookie: a session cookie-k a Felhasználó látogatása után automatikusan törlődnek. Ezek a cookie-k arra szolgálnak, hogy az Üzemeltető Honlapja hatékonyabban és biztonságosabban tudjon működni, tehát elengedhetetlenek ahhoz, hogy a Honlap egyes funkciói vagy egyes alkalmazások megfelelően tudjanak működni.

– Állandó (persistent) cookie: állandó cookie-t is használ az Üzemeltető a jobb felhasználói élmény érdekében (pl. optimalizált navigáció nyújtása). Ezek a cookie-k hosszabb ideig kerülnek tárolásra a böngésző cookie file-jában. Ennek időtartama attól függ, hogy a Felhasználó az internetes böngészőjében milyen beállítást alkalmaz. Az ilyen cookie-k segítségével az Üzemeltető adatokat gyűjt névtelen módon marketing- és optimalizálási célokból. Ezek az adatok az Üzemeltető részéről azt a célt szolgálják, hogy azonosíthassa az egyedi vásárlói csoportok speciális igényeit és ezáltal célzott hirdetés küldésére kerülhessen sor, tehát hogy az Üzemeltető a Felhasználók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el. Az adatokat a Szolgáltató nem használja arra, hogy a Felhasználót személyesen azonosítsa. Természetesen a Felhasználó adatai ily módon történő felhasználását, bármikor letilthatja Üzemeltető fent feltüntetett elérhetőségeinek bármelyikén.

A cookie-k a Felhasználó személyének azonosítására nem alkalmasak, és a munkamenet idején élnek. A cookie-k elhelyezésével Üzemeltető célja, hogy a látogatók számára lényeges információkat célzottabban juttasson el.


A fenti információkat Üzemeltető kizárólag a Honlap technikai üzemeltetése érdekében, célzott hírlevél küldésére valamint statisztikai célokra használja fel.

A legtöbb böngésző menüsorában található „Segítség” funkció, tájékoztatást nyújt arra vonatkozóan, hogy a böngészőben 
– hogyan lehet letiltani a cookie-kat, 
– hogyan fogadjon el új cookie-kat, vagy 
– hogyan adjon utasítást böngészőjének arra, hogy új cookie-t állítson be, vagy 
– hogyan kapcsoljon ki egyéb cookie-kat.

A titileather.com oldalon használt cookie-k nem okoznak kárt a Felhasználó számítógépében és nem tartalmaznak vírust.


6. Az adatokat megismerő személyek köre

Az adatokat az Üzemeltető, illetve az Üzemeltető belső munkatársai jogosultak megismerni, azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át és csak az Adatkezelési nyilatkozatban meghatározott célokra használják, használhatják fel.
Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében az Üzemeltető adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Üzemeltető az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.


7. Adatfeldolgozás

Üzemeltető a megrendelések teljesítése, termékek kiszállítása, a Honlap üzemeltetése céljából üzemeltetőt, mint adatfeldolgozót vesz igénybe. A Honlap üzemeltetője a központi szerver üzemeltetését, karbantartását, fejlesztését végzi és a kezelésében lévő szerveren kerülnek elhelyezésre a Felhasználó által megadott személyes adatok.


Az Üzemeltető partnereinek kiválasztását alapos előkészítés előzte meg, és kötelesek a feladataik teljesítése, a szolgáltatás nyújtása során tudomásukra jutott bizalmas adatokat a törvényes előírások keretében, valamint az adatvédelmi szabványaink betartásával kezelni.


8. Adatbiztonság:

Az Üzemeltető minden szükséges lépést megtesz, hogy biztosítsa a Felhasználók által a Honlapon megadott személyes adatok biztonságát mind a hálózati kommunikáció, mind az adatok tárolása, őrzése során.

A személyes adatokhoz szigorúan korlátozott a hozzáférés, a jogosulatlan megismerés, a személyes adatok jogosulatlan megváltoztatása, illetve jogosulatlan felhasználása megelőzésére.


9. Felhasználói jogok és jogérvényesítési lehetőségek


9.1 Tájékoztatáshoz való jog


Felhasználó jogosult tájékoztatást kérni az Üzemeltető által kezelt, rá vonatkozó személyes adatokról, továbbá – a regisztráció során megadott e-mail cím kivételével – az ÁSZF-ben meghatározott módon módosíthatja azokat.

Üzemeltető a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Üzemeltető a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.
A Felhasználó bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Üzemeltetőhöz fordulhat az alább megjelölt elérhetőségeken keresztül.


9.2 A Felhasználó bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni az alább megjelölt elérhetőségek valamelyikén. Üzemeltető a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Üzemeltető a szükséges időtartamig megőrzi.
Felhasználó kérhet, adatainak zárolását is. Az Üzemeltető zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené a Felhasználó jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. 
A helyesbítésről, a zárolásról és a törlésről a Felhasználót, továbbá mindazokat értesíteni kell, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbították. Az értesítés mellőzhető, ha ez az adatkezelés céljára való tekintettel a Felhasználó jogos érdekét nem sérti.
Ha az adatkezelő az érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.


9.3 Felhasználó tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. Üzemeltető a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 nap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. 

Az érintett a jelen nyilatkozatban ismertetett jogait az alábbi elérhetőségeken keresztül gyakorolhatja:

Név: Bartyik Kata
Levelezési cím: 1148 Bp Angol u. 47.
E-mail: kapcsolat@titileather.com

9.4 A Felhasználó az Info.tv., valamint a Polgári Törvénykönyv (1959. évi IV. törvény) alapján 
1. Bíróság előtt érvényesítheti jogait, vagy 
2. a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; www.naih.hu ) fordulhat. 
Amennyiben a Felhasználó a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére. Az Üzemeltető ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.


10. Hírlevél

Üzemeltető a Honlapon lehetővé teszi Felhasználó számára, hogy a vásárlástól függetlenül feliratkozzon a hírlevélre. A hírlevél direkt marketing elemekkel rendelkezik és reklámot tartalmaz. Üzemeltető a hírlevél igénybevétele során a Felhasználó által megadott adatokat kezeli.

A Felhasználó korlátozás és indokolás nélkül, bármikor, ingyenesen leiratkozhat a hírlevelek küldéséről. Ezt megteheti levélben, e-mailben, vagy a hírlevelek alján található „Leiratkozás” linkre történő kattintással. Ebben az esetben Üzemeltető minden – a hírlevelek küldéséhez szükséges – személyes adatát törli nyilvántartásából és további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a Felhasználót. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímekre hirdetést vagy reklámot (hírlevél) tartalmazó leveleket az Üzemeltető csak a Felhasználó kifejezett hozzájárulásával, a jogszabályi előírásoknak megfelelő esetekben és módon küld.

11. Egyéb rendelkezések
Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Nyilatkozatot a Felhasználók előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően Felhasználó a szolgáltatás használatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Adatkezelési nyilatkozatban foglaltakat.

Amennyiben a Felhasználó szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció, illetve a hírlevélre történő feliratkozás során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Honlap használata során bármilyen módon kárt okozott, az Üzemeltető jogosult a Felhasználóval szembeni kártérítés érvényesítésére.

Üzemeltető a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

Regisztrált Felhasználó a Honlap használatával kötelezettséget vállal továbbá arra, hogy az általa szerkeszthető és Honlapon megjelenő tartalmak, megadott adatok, információk harmadik fél és Szolgáltató jogát illetve jogos érdekeit nem sértik.

Az Üzemeltető fenti esetekben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából. Üzemeltető a fenti esetekben, illetve az ÁSZF be nem tartása esetén jogosult a Felhasználó regisztrációját, illetve hírlevélre történő feliratkozását törölni; ebben az esetben Üzemeltető a Felhasználót a törlésből fakadóan ért károkért nem felel.

Jelen Adatkezelési Nyilatkozat hatályba lépésének ideje: 2017.május 23.